Wygodne zwalczanie chwastów wiosną w zbożach

Jesień 2023 roku była dość mokra, co pośrednio determinowało możliwość wykonania zabiegu chwastobójczego. W efekcie czego na części plantacji zbóż ozimych nie przeprowadzono odchwaszczania. W związku z tym zabieg ten należy przeprowadzić w okresie wiosennym. Zastosowane rozwiązanie powinno zwalczać szerokie spektrum chwastów dwuliściennych oraz miotłę zbożową. Ważne, aby możliwe szybko rozpocząć eliminację chwastów, ograniczy to ich konkurencję z roślinami uprawnymi.

Jakie chwasty trzeba zwalczyć wiosną?

Na tak zadane pytanie prawidłowo można odpowiedzieć jedynie po wykonaniu rzetelnej lustracji polowej, podczas której zostanie określony skład gatunkowy chwastów. Zwykle wiosenny zabieg chwastobójczy wykonywany jest w fazie krzewienia zbóż ozimych. W tej fazie zwykle większość, jak nie wszystkie chwasty skiełkowały, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji o wyborze dopasowanego rozwiązania.

Zwykle wiosną w zbożach można zaobserwować wystąpienie takich gatunków jak: fiołek polny, bodziszek drobny, mak polny, chaber bławatek, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tobołek polny, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, jasnoty. Reprezentantem grupy chwastów jednoliściennych będzie zapewne miotła zbożowa, czasem może być to też wyczyniec polny. Raczej wiosną w oziminach nie stwierdzimy chwastów charakterystycznych dla zbóż jarych: komosy białej, czy też rdestów.

Kiedy wykonać zabieg?

W okresie wiosennym zarejestrowane są głównie produkty o działaniu nalistnym, dlatego też do uzyskania pełnej skuteczności niezbędne jest naniesienie cieczy opryskowej na części nadziemne chwastów — liścienie, a najlepiej liście. W związku z tym zaleca się wykonać zabieg, gdy chwasty mają 2-3 liście, wówczas mają odpowiednią powierzchnię do pobrania substancji czynnych. 

Termin zabiegu trzeba odnieść również do fazy rozwojowej rośliny uprawnej, ponieważ niektóre herbicydy można stosować tylko w fazie krzewienia. Jest to pewne ograniczenie i może znacznie wpływać na optymalne skorzystanie z odpowiednich warunków pogodowych. Dlatego też najlepiej wybrać rozwiązania, które można aplikować w niskich fazach rozwojowych zbóż. Szerokie okno aplikacji mają takie rozwiązania jak Axial Komplett Pak czy SunPak, które mogą być stosowane wiosną już od fazy 3. liścia zbóż.

Na późne i wczesne zabiegi SunPak

Zabieg zwalczania chwastów powinien być wykonany maksymalnie do fazy końca krzewienia, ponieważ później obecność chwastów znacznie ogranicza poziom plonowania i może prowadzić do szybkiego wylegania łanu. Jednak przebieg pogody nie zawsze umożliwia przeprowadzenia aplikacji do fazy BBCH 29 (koniec krzewienia). Wówczas należy sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie, które można wykorzystać do zwalczania chwastów w wyższych fazach rozwojowych. Aplikacja SunPun może być wykonana do fazy liścia flagowego (BBCH 37). W przypadku późnych zabiegów należy zastosować wyższe z zalecanych dawek na etykiecie produktu. Wynika to z zaawansowanych faz rozwojowych chwastów, które czasem wchodzą nawet w kwitnienie.

Wybór SunPak wiosną to bezpieczne rozwiązanie, ponieważ produkt można wykorzystać zarówno do wczesnych zabiegów, jak i późnych, które mogą być "niedostępne" dla innych rozwiązań.

Jakie chwasty zwalcza SunPak?

SunPuk to specjalnie opracowany zestaw handlowy, który w wygodny sposób pozwalana na zawalczenie 20 gatunków chwastów jedno i dwuliściennych. Tak szeroki zakres działania możliwy był do osiągnięcia, dzięki połączeniu aż 4 substancji czynnych. 

Gatunek chwastu

SunPak

chwastnica jednostronna

w

fiołek polny

w

gwiazdnica pospolita

w

jasnota różowa

w

komosa biała

w

mak polny

w

maruna bezwonna

w

miotła zbożowa

w

niezapominajka polna

w

ostróżeczka polna

w

owies głuchy

w

przytulia czepna

w

rdestówka powojowata

w

rumianek pospolity

w

samosiewy rzepaku

w

tasznik pospolity

w

tobołki polne

w

bodziszek drobny

sw

chaber bławatek

sw

przetacznik bluszczykowy

sw

SunPak może być stosowany we wszystkich zbożach ozimych oraz jarych, co pozwala na pełne wykorzystanie przygotowanej cieczy opryskowej, bez braku konieczności przygotowania rozwiązań dedykowanych dla konkretnych gatunków zbóż.